Capaciteiten

Waar gaan de testen over?

In het e-assessment vragen we naar je motivatie. Ook krijg je een capaciteitentest, een persoonlijkheidstest en een gamebased assessment. De selectiedag bestaat onder andere uit een gesprek en een groepsopdracht

Ik heb geen kennis van gegevensmanagement, kan ik het assessment wel halen?

Zeker, we zoeken mensen die een verandering teweeg kunnen brengen en communicatief en analytisch sterk zijn. Dat gaan we dan ook testen in het assessment. We testen niet op je kennis van Gegevensmanagement, dat ga je leren tijdens het traineeship.

Ik heb geen ‘technische' achtergrond, hoe kan ik een bijdrage leveren binnen het domein van gegevensmanagement?

We zoeken niet naar sec techneuten maar naar mensen die een verandering teweeg kunnen brengen en communicatief en analytisch sterk zijn. Het is wel handig als je voldoende affiniteit met gegevens hebt. Jouw bijdrage kan dan analytisch zijn of overtuigend, misschien wel op het gebied van beleid of juridisch. Er zitten heel veel kanten aan het succesvol organiseren van gegevensmanagement. De beschrijving van de diverse functies binnen Gegevensmanagement geven hiervoor het beste beeld. Heb je een ICT-achtergrond en voldoe je verder aan de eisen dan zou je je ook kunnen specialiseren in rollen als gegevens-architect.

Praktijk

Wat is het carrièreperspectief?

Op https://www.traineeship-gegevensmanagement.nl/wat-voor-functies.html vind je verschillende rollen die je na dit Traineeship kunt gaan invullen. Afhankelijk van jouw wensen en capaciteiten, kijken we waar je het beste past. Je groeit bijvoorbeeld op termijn door naar een rol als CDO van een JenV organisatie of je wordt verantwoordelijk voor een CDO Office. De opleiding die je krijgt en de werkervaring die je opdoet zijn hoe dan ook een goede basis voor een verdere carrière binnen de overheid. En buiten de overheid, maar we zien je natuurlijk niet graag vertrekken. Met de toenemende digitalisering en de toenemende nadruk op regelgeving ten aanzien van het gebruik van gegevens wordt de kennis en ervaring die je tijdens het traineeship hebt opgedaan steeds relevanter voor steeds meer leidinggevende en adviserende functies binnen de overheid. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor gegevens binnen de lijnorganisatie en niet binnen een CDO Office – vandaar dat het belangrijk is ook daar collega’s te hebben die het terrein van gegevensmanagement begrijpen.

Waar houd je je in de praktijk daadwerkelijk mee bezig (tijdens en na het traineeship)?

Je start met een aanstelling voor een periode van twee jaar, daarna krijg je de optie om te solliciteren op één of meerdere vacatures voor een vaste aanstelling binnen een JenV organisatie. Het traineeship-programma omvat drie jaar. In de eerste twee jaar is je aandacht grofweg gelijk verdeeld tussen werken en leren. Je werkt in die periode bij twee JenV onderdelen, steeds voor 12 maanden. Zo leer je de organisatie beter kennen en doe je praktische werkervaring op. We noemen dit je opleidingsplek. De opleidingsplek bepaalt jouw werkzaamheden en zorgt voor jouw begeleiding. Bij de opleidingsplek draai je doorgaans mee in een team of project dat zich bezighoudt met gegevensverwerking c.q. -beheer. Vanzelfsprekend sluit je werk zoveel als mogelijk aan bij het vak gegevensmanagement. Vanuit de traineeship-programma wordt hierover met de opleidingsplekken contact onderhouden.

Wat zijn mijn werkzaamheden tijdens de eerste twee jaar?

Voorbeelden van werkzaamheden tijdens de eerste twee jaar zijn:

  • Het (mede) uitvoeren van een analyse naar de oorzaak van gebrekkige gegevenskwaliteit.
  • Het in kaart brengen van de gegevens waarover een organisatie beschikt en deze volgens bepaalde technieken catalogiseren en indexeren.
  • Ondersteunen bij het eenduidig definiëren en vastleggen van begrippen die een rol spelen in de primaire uitvoeringsprocessen. Denk hierbij aan vraagstukken als: hoe identificeren we precies een ‘verdachte’? Wat is het onderscheid tussen ‘zaak’, ‘casus’ en ‘dossier’? Wat is het onderscheid tussen een ‘delict’ en een ‘vergrijp’? Hiervoor overleg je veelvuldig met (verantwoordelijke van) gebruikers van gegevens.
  • Helpen uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA).
  • Helpen inventariseren en beschrijven van gebruikte algoritmes t.b.v. het algoritmeregister.
  • De meeste organisaties werken samen in ketens - wellicht word je gevraagd om (mede) in het betreffende samenwerkingsverband te participeren, bijvoorbeeld voor het aanpakken van vraagstukken rondom de definitie of gegevenskwaliteit van gegevens die met meerdere organisaties worden gedeeld.
  • Helpen bij het inrichten van de Gegevensboekhouding - vastlegging van welke gegevens binnen een organisatie aanwezig zijn en het administreren van kenmerken óver deze gegevens, zoals wie is de gegevensverantwoordelijke, zitten er persoonsgegevens in of niet, wat is de bewaar- c.q. vernietigingstermijn, in welke systemen worden deze gegevens opgeslagen etc.
  • Werken (meehelpen) aan het opstellen van een specifiek Gegevens leveringsprotocol (GLP) waarin organisaties afspraken maken over het delen van gegevens.
  • Meedraaien in een team dat de functionaliteit van de Gegevensboekhouding verder ontwikkeld. Je helpt dan om de wensen en behoeften van gebruikers van deze functionaliteit in kaart te brengen en vast te leggen. Op basis daarvan kunnen ontwikkelaars vervolgens de software ontwikkelen.

Je kan ervanuit gaan dat je naarmate je meer kennis hebt opgedaan in het opleidingstraject je meer specifieke werkzaamheden op het gebied van gegevensmanagement gaat oppakken.

Waarschijnlijk is dat je na het traineeship – en eigenlijk al in het derde jaar – een rol vervult in een van de gegevensmanagement-functies.

Als er zo weinig aan gegevensmanagement wordt gedaan, zit de organisatie (in zijn geheel) dan wel op ons te wachten?

Zeker, er zijn zoveel problemen die hier uit voortkomen (denk aan het toeslagenschandaal en vele andere voorbeelden), maar ook kansen die we laten liggen. Organisaties van JenV zijn zich heel erg bewust van het feit dat dit nodig is om het vertrouwen van burgers te kunnen vragen. We krijgen letterlijk de vraag om trainees die de organisaties mee kunnen nemen in dit ontwikkeling van dit vakgebied. En ja, je zult ook weerstand gaan tegenkomen. Ook daar besteden we uitgebreid aandacht aan in het traineeship.

Gegevensmanagement levert toch alleen maar meer werk op, waarom zouden mensen 'op de vloer' gemotiveerd zijn daar een bijdrage aan te leveren?

Dat zijn ze ook (nog) niet altijd. Het is aan ons om ze uit te leggen dat ze daar werk mee gaan besparen, vertrouwen gaan terugwinnen, minder fouten maken, fouten makkelijker herstellen, sneller inzicht krijgen en nieuwe kansen creëren. Vandaar dat we echte pioniers zoeken.

Leertraject

Hoe ziet het leertraject eruit?

De helft van de tijd werk je op een opleidingsplek aan gegevensmanagement gerelateerde werkzaamheden. Daarnaast heb je gemiddeld één dag in de week een terugkomdag. De rest van de tijd werk je in groepen van 4 of 5 trainees aan praktijkopdrachten. De terugkomdag bestaat soms uit het verwerken van de opdrachtresultaten, maar kan ook bestaan uit coaching, een bezoek aan een van de JenV organisaties of uit formele training op een universiteit of opleidingsinstituut.

Kan ik zelf mijn opleidingsplek kiezen?

Nee, maar we proberen natuurlijk wel rekening te houden met je voorkeur. Omdat je in de eerste twee jaar op twee verschillende opleidingsplekken zit is er aan enige reistijd niet te ontkomen. De terugkomdagen plannen we zoveel mogelijk op centrale plekken in Nederland.

Als niemand dit nog kan, wie gaat het ons dan leren?

Binnen JenV is gegevensmanagement bij de meeste organisaties nieuw. Maar er zijn in Nederland zeker voorlopers op dit gebied die binnen dit traineeship een rol spelen. Bijvoorbeeld de JenV CDO, Ronald Damhof. Daarnaast is er essentiële kennis die prima in de markt te vinden is. Op sommige opleidingsplekken zullen we echt wel eens in gesprek moeten over wat voor een werkzaamheden goed aansluiten bij gegevensmanagement.

Hoe word ik begeleid tijdens het traineeship?

Je krijgt een begeleider op je opleidingsplek, een traineecoördinator vanuit het traineeship en een opdrachtbegeleider voor inhoudelijke vragen op het gebied van gegevensmanagement. Ook is er een vertrouwenspersoon en ondersteuning vanuit HR.