Voorbeelden - Cases

Gegevensmanagement gaat over informatie van burgers. Zorgvuldig gegevensmanagement is dus essentieel voor het voorkomen en oplossen van problemen. Weet je niet welke gegevens je hebt? Dan mis je kansen, maar kun je een fout ook niet herstellen. Misschien dat jouw, onterecht geregistreerde "fout" al is gedeeld met andere organisaties.

Voorbeelden van kansen

Stel je voor: uit een bloedtest van een gedetineerde komt een specifiek type middel naar boven. Als we dit makkelijk kunnen matchen aan een in beslaggenomen partij drugs in de Rotterdamse haven weten we snel meer over het verspreidingsgebied. Dan moeten de diverse overheidsorganisaties wel weten dat deze informatie bij het NFI beschikbaar is.

Stel je voor: een burger vraagt inzicht in zijn schuldpositie, nu moet hij dat zelf bij elke instantie apart opvragen. Met goed gegevensmanagement kan dat in de toekomst in een overzicht getoond worden, direct van de bron en dus altijd actueel!

Problemen die we met goed gegevensmanagement kunnen oplossen

Liesbeth heeft twee keer een boete gekregen voor hetzelfde gepleegde feit. Kan dat? Natuurlijk niet denk je, maar het komt voor! Hoe dat kan? Het dossier van Liesbeth bestond twee keer.

Voorbeeld: Gestolen Auto. Ahmed (45 jaar) doet aangifte van diefstal van zijn auto. Na de diefstal is de auto geflitst en betrokken bij een misdrijf. Bij deze casus zijn veel gegevens én partijen betrokken (Politie, verzekering, RDW, Gemeente, CJIB, OM). Soms worden gegevens niet of niet juist opgeslagen of gedeeld. Dan kan de zaak heel complex worden, voor Ahmed en voor de betrokken organisaties. En wat als Ahmed niet kan aantonen dat de auto gestolen was? Of op welke datum?

Een bekend voorbeeld uit de toeslagenaffaire. Karin (63 jaar) : "Ik weet dat ik niet fraudeer en dat weet de overheid ook" Toch blijkt dit niet eenvoudig op te lossen in onze systemen omdat we niet altijd weten met wie en wanneer we die foute informatie hebben gedeeld.

Voorbeeld: Terugbetalen. Net als 240.000 andere huishoudens, hebben Joost en Frits een betalingsachterstand bij twee of meer overheidsorganisaties. De overheid kan ze geen eenduidig overzicht van hun terugvorderingen geven. Zo weten Joost en Frits niet hoeveel ze nog moeten betalen of wat ze al betaald hebben.

Verder lezen?

Lees meer in deze casussen

NFI casus De strafrechtketen Vorderingenoverzicht Rijk
NFI Strafrecht Vorderingen