Vakmanschap

Na twee jaar kom je in dienst bij de plek waar je uiteindelijk wilt werken. Welke rol jou precies past ga je tijdens het traineeship ontdekken. Om je nu alvast een idee te geven van de mogelijke rollen waarin je kunt gaan werken, of waar je op termijn naar toe kunt groeien geven we hier enkele voorbeelden:

Chief Data Officer (CDO)

De CDO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van al het beleid rond gegevensmanagement. CDO's bij JenV organisaties vertalen algemeen beleid naar specifiek beleid zodat dit goed past bij hun dagelijkse praktijk. Zij vullen beleid aan waar algemeen beleid niet geheel dekkend is voor hun organisatie. De CDO neemt deel aan de CDO-raad met alle andere CDO's binnen JenV.

Hoofd CDO Office

Bij grotere organisaties acteert de CDO vooral extern. Een hoofd CDO Office zorgt voor de interne organisatie en aansturing van de collega's binnen de office.

Beleidsmedewerkers Gegevensmanagement & AI

Een beleidsmedewerker vertaalt het JenV beleid op het gebied van gegevens en algoritmes naar uitvoeringsbeleid binnen de eigen organisatie. Hij of zij ontwikkelt daarnaast beleid voor organisatie-specifieke wetgeving of kaders.

Gegevensarchitect

Stelt de gegevensarchitectuur op en bewaakt deze. Een gegevens-architect is verantwoordelijk voor het ontwerpen, structureren en beheren van de data-infrastructuur.

Beheerder Gegevensboekhouding

De beheerder is verantwoordelijk voor functioneel en inhoudelijk beheer. In een gegevensboekhouding leg je vast over welke gegevens de organisatie beschikt, inclusief alle relevante informatie over die gegevens. De boekhouding geeft antwoord op vragen als: wat de gegevens betekenen vanuit wet en beleid, met wie we ze delen, voor welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag. Het vorm de kern van de gegevensmanagement-functie.

Gegevensmodelleur

Draagt zorg voor de gegevenstypering. Helpt bij het ontwikkelen van eenduidige definities, begrippenkaders, anthologieën en taxonomieën. Bewaakt de kwaliteit van de conceptuele, logische en technisch datamodellen.

Gegevensmanager

Hij of zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van een gegevensgebied (in naam van de formeel verantwoordelijke). Een gegevensgebied beslaat alle gegevens in de organisatie met betrekking tot dat gegevensgebied (bijvoorbeeld persoonsgegevens) en is dus niet beperkt tot het systeem of de systemen waar die gegevens in staan.

Data Steward

Uitvoerende functie waarin je ondersteuning geeft binnen de primaire processen. Je draagt zorg voor mutaties in de Gegevensboekhouding, stelt Gegevensleveringsprotocollen (GLP) en Gegevensleveringsset Specificaties (GLS) op. Je zorgt voor datakwaliteitsmonitoring en analyses.

Specialist Wetsanalyse

Wetsanalist of modelleur, deze rol is relevant voor onderdelen die de methodiek van wetsanalyse toepassen. Wetsanalyse is de vertaling van wetgeving naar uitvoeringspraktijk waarbij alle stappen voor het interpreteren, preciseren en nader invullen van wetgeving expliciet en op een gestructureerde manier worden vastgelegd.